Skip to main content

Vi har i dag følgende godkjenninger

Godkjent for Ansvarsrett logo - rørleggertjenester Rørlegger Rørleggerservice Stabæk Stabekk

Godkjent for ansvarsrett

Vi har sentral godkjenning. Godkjenningen tildeles av Direktoratet for byggkvalitet til bedrifter som har dokumentert at foretaket innehar tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne frambringe et sluttprodukt med den kvalitet eller beskaffenhet som er fastsatt i plan- og bygningslovgivningen.

Rørlegger bærum Rørlegger stabekk Rørleggervakt bærum Rørleggervakt Stabekk Rørleggerservice Bærum Rørleggerservice Stabekk Rørleggertjenester Stabekk Rørleggertjenester Bærum Rørleggertjenester stabæk

Fagrådet for våtrom

Vi bygger alle våtrom i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN). BVN er et verktøy som til enhver tid er tilpasset de lover, forskrifter og Norsk Standard som til enhver tid gjelder for planlegging og utføring av arbeid i våtrom.

Miljøfyrtårn

BVR AS er opptatt av å ta vare på miljø og på våre ansatte. I den forbindelse har vi lagt ned mye arbeid og innført nye rutiner for å nå kriteriene for sertifisering som Miljøfyrtårn. I 2019 har vi nådd dette målet.

Rørlegger bærum Rørlegger stabekk Rørleggervakt bærum Rørleggervakt Stabekk Rørleggerservice Bærum Rørleggerservice Stabekk

FG-godkjent

Vi er FG-godkjent for utførelse av automatisk slikkeanlegg også kalt sprinkler. Dette sikrer at plassansvarlig for utførelse av slukkesystemer innehar sertifisert kompetanse som kreves for arbeid ved etablering og vedlikehold av slukkesystemer.

Rørlegger bærum Rørlegger stabekk Rørleggervakt bærum Rørleggervakt Stabekk Rørleggerservice Bærum Rørleggerservice Stabekk

Mesterbrevnemda

Vi er rørleggermester.“Fagkunnskap gir trygghet” er ikke bare et slagord, det er selve målet med mesterbrevordningen. Mester-tittelen er en lovbeskyttet tittel som kun innehavere av godkjente mesterbrev kan benytte seg av.

bisnode logo - rørleggertjenester Rørlegger Rørleggerservice Stabæk Stabekk

Bisnode

Vi benytter oss av Bisnode.
Bisnode fins i dag på 18 markeder og er en av Europas ledende leverandører av beslutningsstøtte.

Rørlegger bærum Rørlegger stabekk Rørleggervakt bærum Rørleggervakt Stabekk Rørleggerservice Bærum Rørleggerservice Stabekk

Godkjent lærerbedrift

Vi er godkjent lærlingbedrift og har ordninger som sikrer optimal opplæring av nye rørleggere til faget.

Velkommen som kunde