Skip to main content

Miljøfyrtårn

BVR AS er opptatt av å ta vare på miljø og på våre ansatte. I den forbindelse har vi lagt ned mye arbeid og innført nye rutiner for å nå kriteriene for sertifisering som Miljøfyrtårn. I 2019 har vi nådd dette målet.
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Over 5800 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.
Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.
Målet med sertifiseringen er at BVR AS får et bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og å redusere miljøbelastningen. Dette gjør vi ved å systematisere og effektivisere miljøhensynet i bedriften.
Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. BVR AS må levere årlige miljørapporter og hvert tredje år skal virksomheten resertifiseres.
I denne forbindelse må vi oppfylle krav til arbeidsmiljø, miljøvennlige innkjøp, avfallshåndtering, energisparing og transportplanlegging. Som Miljøfyrtårn utnytter vi ressursene godt, forurenser lite og setter et mindre økologisk fotavtrykk enn andre i samme bransje.

BVR AS sine konkrete handlinger har i denne forbindelse vært:

  • Innført kildesortering og fokus på redusert og sortert avfall
  • Energiforbruket måles og reduseres der det er muligheter for det
  • Effektivisere kjørerutiner og velge miljøvennlige transportmidler der det lar seg gjøre
  • Velge produkter som er miljøvennlige

Vi ser på det å være Miljøfyrtårnsertifiserte som et fortrinn fremfor andre bedrifter i samme bransje. Vi er stolte av å være et miljøfyrtårn og anbefaler alle bedrifter å gjøre sin bedrift godkjent for Miljøfyrtårnsertifisering