Skip to main content
 

Råd og tips

Byggereglene i Norge

Byggereglene i Norge er ikke bare mange, men også kompliserte. For å gjøre det enklest mulig å skaffe seg en oversikt over de viktigste, har Direktoratet for byggkvalitet samlet de viktigste på en side.

Les mer

Håndverkertjenester

Det er flere viktige ting å huske på når du skal leie inn en håndverker for å bygge på huset eller pusse opp. Lov om håndverker-tjenester regulerer forholdet mellom håndverkeren (yrkesutøveren) og deg som kunde (forbruker).

Les mer

Vannskadekontoret

Unngå at vannskader oppstår. På Vannskadekontorets nettsider finner du en rekke nyttige elektroniske brosjyrer om hvordan du skal unngå vannskader.

Les mer

Byggesaksblanketter

Norges Byggstandardiseringsråd og Direktoratet for byggkvalitet har samlet de viktigste blankettene i forbindelse med behandlingen av byggesaker på ett sted. Disse er ofte gode hjelpemidler i byggesaken. Blankettene er gratis å bruke, og de sist oppdaterte blankettene finner du alltid her.

Les mer

Klageorganer

Er man misfornøyd med tjenesten eller varen som er levert, gjelder følgende fremgangsmåte for å løse konflikten: Først må du ta opp saken med selger for å få problemet løst. Fører ikke dette frem kan forbrukere ta saken opp med Forbrukerrådets kontor i fylket. Kontoret bistår med å finne en minnelig ordning, og eventuelt behandle og/eller formidle klagen videre til Forbrukertvistutvalget.
Forbrukertvistutvalget er et offentlig organ som har myndighet til å avgjøre tvister som gjelder forbrukeres kjøp av håndverkertjenester fra yrkeshåndverkere (ikke privatpersoner). Deres vedtak er bindende for partene og får samme virkning som en dom, hvis saken ikke innen fire uker bringes videre til de vanlige domstolene.

Sentral klagenemnd for bygghåndverksfagene

Er du misfornøyd med håndverkertjenestene en håndverker leverer, kan du bringe saken inn for Sentral klagenemnd for bygghåndverksfagene (SKB). De vil foreta en nøytral, korrekt og effektiv behandling av din klage på håndverkertjenestene din mester har levert, såfremt du er en forbruker. SKB-ordningen gjelder ikke mellom to profesjonelle parter. SKB behandler klager i annen instans etter behandling i første instans av det organ som bransjen selv har opprettet for å behandle klagen i første instans.

Velkommen som kunde