Skip to main content
Råd og tips

Sentral klagenemnd for bygghåndverksfagene

By 24. desember 2013august 25th, 2016No Comments

Er du misfornøyd med håndverkertjenestene en håndverker leverer, kan du bringe saken inn for Sentral klagenemnd for bygghåndverksfagene (SKB). De vil foreta en nøytral, korrekt og effektiv behandling av din klage på håndverkertjenestene din mester har levert, såfremt du er en forbruker. SKB-ordningen gjelder ikke mellom to profesjonelle parter. SKB behandler klager i annen instans etter behandling i første instans av det organ som bransjen selv har opprettet for å behandle klagen i første instans.